Доставка

ДОСТАВКА НА СТОКАТА

Стоката се доставя до вас с куриер.
По принцип ние използваме услугите на ЕКОНТ, но ако вие предпочитате друг доставчик - имате възможност да го посочите при финализиране на поръчката. Доставката е до офис на куриера или до посочен от вас адрес. Таксата за доставка на стоката се поема от КУПУВАЧА.

При доставката получателят подписва талон за приемо – предаване, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните: 1. За стоки поръчани до 14 часа българско време - 24 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката. 2. За стоки поръчани след 14 часа българско време - 48 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.

При всички случаи INFINITY.e.bg си запазва правото едностранно, без да информира потребителя да удължава посочените срокове с до седем дни. Стоките се доставят на получателите стандартно - на ръка срещу подпис, като по големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставят до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:
1. За служебен адрес на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката.
2. За домашен адрес на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на INFINITY.e.bg и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.) лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката.
При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на INFINITY.e.bg и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично СЕ ПРЕКРАТЯВА, като в този случай INFINITY.e.bg си прибира стоката и не носи никаква отговорност пред клиента. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.
При използване на опцията „вземи от офис“, поръчана от онлайн магазина стока, се получава само в избрания офис, лично от лицето посочено като получател в поръчката, след представяне на документ за самоличност и подписване на приемо-предавателен протокол.

Желаем ви приятно пазаруване!